Week van de handhygiene 6 juni tot 12 juni 2016

Net zoals vorig jaar, hebben diverse woonzorgcentra en het Jan Ypermanziekenhuis de week van de handhygiëne in gang gezet.  Een goede handhygiëne is 1 van de belangrijkste onderdelen in de preventie van overdracht van bacteriën. Deze week kadert in het kader van het infectiebeleid dat gehanteerd wordt in de diverse woonzorgcentra. 

Onder het motto “U bent in goede handen” lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Veerle Heeren een campagne rond handhygiëne in de Vlaamse woonzorgcentra ter bestrijding van zorginfecties. 
Zorginfecties zijn infecties die bewoners of patiënten zowel in ziekenhuizen, rusthuizen als in de thuiszorg oplopen tijdens het verzorgingsproces. Infecties met MRSA en andere resistente kiemen zijn daarbij de grootste boosdoeners. In België sterven jaarlijks ongeveer 1000 mensen door een infectie met MRSA. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 personen in de 753 Vlaamse woonzorgcentra drager is van MRSA. Het beheersen van MRSA bij bewoners van woonzorgcentra is dus een belangrijke uitdaging. 
Hoewel niet alle zorginfecties te voorkomen zijn, kan een belangrijk deel ervan worden vermeden door aangepaste maatregelen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Handhygiëne is hierbij cruciaal. 
De campagne heeft als doel alle personeelsleden van de Vlaamse woonzorgcentra, ook het onderhouds- en technisch personeel, te informeren en te sensibiliseren over de risico’s van zorginfecties.
Ook de FOD Volksgezondheid heeft samen met het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne een nieuwe campagne “U bent in goede handen” gelanceerd om zorgverstrekkers en patiënten attent te maken op het belang van goede handhygiëne. Ongeveer zes percent van de gehospitaliseerde patiënten loopt een infectie op tijdens het verblijf. Het aantal infecties kan evenwel met 20 tot 30% dalen door middel van een goede handhygiëne. Er wordt tijdens de campagne, naast het correct wassen van de handen, vooral aandacht geschonken aan het gebruik van handschoenen en sieraden zoals juwelen en uurwerken. (bron: www.zorginfecties.be)

Doel is om handhygiëne nogmaals extra in de kijker te plaatsen, we doen dit aan de hand van verschillende folders voor zowel medewerkers, vrijwilligers en bewoners. Meer info is hier te vinden