Interreg

Interreg

Spannend!

De Wieltjesgrachtfamilie breidt uit met een buurtwerking om thuiswonende senioren en hun netwerk maximaal te ondersteunen en dit in samenwerking met het Europees subsidieprogramma Empowercare - Interreg.

 

 

 

EMPOWERCARE helpt dankzij Europese subsidie, onder andere in Ieper, individuen en gemeenschappen hun zorg op de rails te krijgen.

Vaak worden ouderen niet volledig betrokken bij beslissingen over hun eigen gezondheid en welzijn. De gewenste ondersteuning is dikwijls onvoldoende georganiseerd om hen met hulp en ondersteuning van hun lokale gemeenschap langer zelfstandig thuis te laten wonen.

EMPOWERCARE gaat aan de slag met de problemen waarmee onze gemeenschap o.a. met een toenemende vergrijzing geconfronteerd wordt. Dit project wil bewezen, werkende en werkbare oplossingen uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samenbrengen om het beste eruit te selecteren en deze combineren met innovatieve technologie en vernieuwende strategieën.

 

Aan de slag in Ieper

Door deel te nemen aan EMPOWERCARE wil WZC Wieltjesgracht de deuren opengooien waarbij buurten  van de stad worden aangesproken om sociale innovatie en moderne technologie in te zetten voor thuiszorg en het uitstippelen van individuele zorgtrajecten. Met behulp van de EFRO subsidies (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)  willen we nieuwe manieren om met ouderen om te gaan, stimuleren.

In samenwerking met de Stad Ieper en Samenlevingsopbouw zal WZC Wieltjesgracht meewerken aan het project De Stek. De Stek is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, dingen van elkaar leren en op weg geholpen worden naar hulp- en dienstverlening. Tegelijkertijd maakt een Stek de verbinding tussen bestaande afstandelijke structuren en concrete leefsituaties. Er wordt ingezet op het  beter organiseren van zorgtrajecten, met meer inspraak van de ouderen zelf. Luisteren naar wensen en behoeften van elke oudere en efficiënter met de beschikbare middelen omspringen is belangrijk.

Hierbij wordt op drie fronten ingezet: oprichting van een herstelverblijf, uitbouw van een lokaal dienstencentrum en de optimalisatie van de levering van warme maaltijden aan huis. Dit alles in de geest van een vermaatschappelijking van de hulp- en dienstverlening, geïntegreerd in de buurt met een professionele ondersteuning in  de nabije omgeving.

De VZW Wieltjesgracht wil hierin dan ook een pilootproject vormen, in de verdere uitrol over de volledige stad Ieper, dit in  samenwerking met de andere voorzieningen om deze buurten van  deze projecten te voorzien.

 

28,7% 65-plus in 2080

Dat mensen ouder worden dan voorheen, is niet echt een probleem, als we ons erop voorbereiden.

In 2013 bestond de Europese bevolking voor 18,2% uit 65-plussers. Tegen 2080 zal dit stijgen naar maar liefst 28,7%. Onze bestaande diensten hebben nu al hun handen vol en het huidige systeem duwt de mensen naar de klassieke standaard veiligheidsoplossingen: de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Naarmate de kosten van de zorg voor ouderen stijgen, is het noodzakelijk om hen nauwer te integreren in hun omgeving, zodat ze langer gezond, veilig en gelukkig thuis kunnen blijven wonen.

 

Werken aan lacunes in de zorg

Het EMPOWERCARE project heeft via het Interreg VA 2Seas-programma meer dan vier miljoen euro uit het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds ontvangen. 13 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België werken samen aan een holistische aanpak om een fundamentele verandering te brengen in de huidige lacunes in de zorg. Het project focust op mensen van 65 jaar en ouder en 50-plussers die lijden aan een chronische aandoening.

 

Verminderen van isolement en vergroten van solidariteit

EMPOWERCARE is actief op drie gebieden: Empowerment (zelf beslissen over je zorg), Technologische strategieën (welke technologie kan mij helpen?) en Personeelsontwikkeling (aandacht voor de voortdurende opleiding van de professionele zorgverleners).

Dit draagt bij aan een meer persoonsgerichte benadering van zorg en aan een kennisoverdracht rond nieuwe, innovatieve technologische zorgmiddelen. Het uiteindelijke doel is ouderen uit hun isolement halen en het vergroten van de solidariteit met en onder de ouderen. Om echt een verschil in het leven, de gezondheid en het welzijn van mensen te maken, gaan we samen op weg om nieuwe wegen te verkennen door samen gebruik te maken van de diverse lokale vaardigheden en expertise in een samenwerkingsverband.

 

Interreg 2 Zeeën: http://www.interreg2seas.eu/

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft in totaal €241 miljoen (£203 miljoen) EFRO voor het meefinancieren van projecten in de periode 2014-2020.