We gaan Tubbe!

We gaan Tubbe!

Wat is de Tubbe visie?

De bewoner centraal plaatsen, een thuis geven waar het goed is om te leven. Dat is waar Tubbe voor staat. Met een relatiegerichte en veilige zorg als doel, wordt veel inspraak aan alle betrokkenen gegeven. Het gevolg: voor iedereen een beter leven! Bewoners en medewerkers nemen de tijd elkaar te kennen en worden aangemoedigd hun troeven in te zetten om zin te geven aan het leven. Een set van zes principes vormt de leidraad om ontwikkelingen in een woonzorgcentrum richting Tubbe te sturen: autonomie, samen beslissen, gedeelde ervaringen. community, open communicatie en coaching. Stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat de handen in elkaar worden geslagen en dat er echt geluisterd wordt naar álle betrokkenen. De band tussen bewoners en medewerkers wordt sterker door samen te beslissen en invulling te geven aan het leven. Het geeft ouderen vaak opnieuw vleugels die ook de medewerkers laat dromen en groeien in talenten en vaardigheden.

Tubbe bij ons?

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting stapten we in 2022 in de Tubbe visie. We zullen de visie de komende periode laten doordringen in ons huis. Onze bewoners zijn alvast zeer enthousiast om samen met alle medewerkers hun huis verder tot een thuis te maken.

Meer info over de snelgroeiende Tubbe visie?

www.tubbe.be

Of bevraag onze buurtzorgcoördinator Maddy Decroix via maddy.decroix@wieltjesgracht.be of 057/69.05.86

 

“Verhalen van uit eigen huis”

Is dit helemaal nieuw voor ons? Helemaal niet! Tubbe is geen model die onze werking halsoverkop doet omslaan, er worden reeds veel Tubbeprincipes toegepast, en we kijken er naar uit om deze uit te breiden. Vele kleine veranderingen brengen een mooi groter geheel!

Enkele voorbeelden vanuit onze eigen organisatie:

- de oprichting van de Kokkerelle waarbij bewoners mee instaan voor het middagmaal. Inspraak krijgen op het menu, en de bereidingswijze.

- De naam van het dagverzorgingscentrum "Het Torrehof" werd destijds gekozen door de bezoekers zelf. Er werd een oproep gelanceerd waarbij samen gekozen werd voor de naam "Het Torrehof" verwijzend naar de voormalige bleekweide op de site. Met dank aan bezoekster Maria Debacker voor de gulden tip!

- De Tien om te zien-show van de vrijwilligers, hun eigen fantastische activiteit die iedereen kon beroeren.

- Charles, een bewoner van de assistentiewoningen Ten Vesten, tekent zeer graag en decoreert hiermee graag de onthalen van onze verschillende initiatieven. Wist je trouwens dat hij de eerste voorpagina van Uze Gazette ontworpen heeft?

We kunnen eindeloos doorgaan met voorbeelden, het valt ons op dat we reeds een goede aanzet hebben. Dit maakt ons des te meer enthousiast om met het Tubbeverhaal aan de slag te gaan.