Onze visie

Onze visie

 

Het woonzorgcentrum Wieltjesgracht biedt aan ouderen een aangepaste woongelegenheid en warme zorg en bevordert hun zelfredzaamheid via residentiële, ambulante en extramurale initiatieven.

Geëngageerde en gekwalificeerde medewerkers realiseren dit vanuit een respectvolle houding en met een openheid voor alle levensovertuigingen.

De laagdrempeligheid, een continue afstemming op maatschappelijke noden en een verantwoord, transparant beleid zijn daarin mee richtinggevend.