Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht

Onze maatregelen betreffende het Corona-virus


Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht

In de media horen we over versoepelingen in de woonzorgcentra. 

We willen hier graag de nodige afspraken doorgeven. 

De versoepelingsmaatregelen kunnen toegestaan worden wanneer er 90% van de bewoners en 70% van de medewerkers volledig gevaccineerd zijn en dit ten vroegste 10 dagen na toediening van het tweede vaccin. 

Voor Huize Wieltjesgracht betekent dit dat vanaf dinsdag 23 februari 2021

 

Volgende bezoekersregeling wordt toegepast:

  • Twee vaste geregistreerde bezoekers per bewoner per week

              De twee bezoekers kunnen NIET samen op bezoek komen, niet op dezelfde dag.

              Indien u een aanpassing wenst gelieve dit schriftelijk/ per mail aan te vragen bij de

              directie (mogelijkheid begeleid bezoek …)  

              De twee vaste geregistreerde bezoekers kan u doorgeven via mail ilse.devos@wieltjesgracht.be of

              telefonisch (enkel tijdens de kantooruren) op het nummer 057/20 80 71

              Tijdens het bezoek worden volgende preventiemaatregelen gerespecteerd:

  1. Bewoner en bezoeker dragen een chirurgisch mondmasker
  2. Er wordt afstand gehouden en geen fysiek contact
  3. Handen worden gewassen en ontsmet
  4. Zet indien mogelijk het venster open tijdens het bezoek

 

  • Wandelen buiten op het domein wordt toegelaten.                                                                                                                                                                                                                                                  Een wandeling op het domein van VZW Wieltjesgracht kan MAAR met maximum 4 personen en op veilige afstand (maatregelen voor iedereen)

 

              Indien we merken dat de bezoekersmaatregelen niet worden nageleefd, dienen we bewoner te

              behandelen als een hoogrisicocontact.
              Dit betekent minimum 7 dagen kamerisolatie gecombineerd met 2 covid-tests.

 

 

  • Thuisbezoek kan nog NIET

               Daar de besmettingen opnieuw stijgen, worden thuisbezoeken afgeraden

 

  • Kapsterbezoek is opnieuw mogelijk.  Een kapsterbezoek kan aangevraagd worden via de verpleging op de afdeling.

              Gelijkvloers:  verpleging0@wieltjesgracht.be

              Eerste verdiep: verpleging1@wieltjesgracht.be

              Tweede verdiep: verpleging2@wieltjesgracht.be

 

  • Pedicure momenteel nog niet toegelaten (maatregelen nationaal Overlegcomité)

 

Verdere versoepelingen zullen samengaan met de verdere vaccinatiecampagne van de 65+ ers daar dit de grootste bezoekersgroep is van het woonzorgcentrum. 

We houden jullie zeker op de hoogte!

 

Voor verdere info of suggesties mag u ons altijd contacteren.