Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht

Onze maatregelen betreffende het Corona-virus


Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht

De Raad van bestuur, directie en personeel van het woonzorgcentrum Wieltjesgracht betreuren de richtlijn van de nationale veiligheidsraad betreffende de bezoekregeling in de woonzorgcentra. In de huidige omstandigheden en in overleg met de woonzorgcentra uit de regio houden wij onze deuren dicht. Hierin voelen wij ons gesteund door onze CRA en koepelorganisaties, Zorgnet-Icuro en VVSG.

Op deze wijze willen wij de juiste beslissingen nemen om het hoofd te kunnen bieden aan deze crisis.

Dit neemt niet weg dat we alle begrip en medeleven hebben voor de mensen die door de huidige situatie een enorm gemis ervaren en snakken naar een uitkomst, in de eerste plaats de bewoners Het is echter in het belang van jullie geliefden dat we nog even moeten volhouden.

Vriendelijke groeten

Marnix Vieren

Algemeen directeur

VZW Wieltjesgracht

 

  1. Onze maatregelen om wonen, leven en zorg te continueren

Algemene hygiënische maatregelen

Intern worden de hygiënische richtlijnen gevolgd en wordt er rekening gehouden met een veilige sociale afstand indien mogelijk.

We adviseren om dagelijks temperatuurcontrole te doen bij alle bewoners en bij verhoogde temperatuur (>37.5°C) nemen we de gepaste maatregelen.

Personeelsleden hebben mondmaskers en beschermkledij ter beschikking ter preventie voor zichzelf en de bewoners.

 

Maatregelen ten aanzien van de bewoner

De bewoners mogen de afdeling niet verlaten, enkel voor noodzakelijke medische behandelingen (graag vooraf verwittigen op de dienst). Wie dit wel doet, wordt bij terugkeer beschouwd als mogelijk besmet persoon en wordt 14 dagen in quarantaine geplaatst.

De bewoners blijft zoveel mogelijk op kamer, maar er mag zeker wel nog gewandeld worden in de gang (met voldoende afstand te bewaren). Het sociaal contact voor de bewoners wordt gegarandeerd door dagelijkse contacten met medewerkers, maximale inzet op individuele activiteiten (gesprekken, beweging, spel en muziek) en het organiseren van digitale contactmomenten met dierbaren. Er is ook een mobiel winkeltje om hun te voorzien van alles wat ze wensen. De medewerkers van het dagverzorgingscentrum worden ten volle ingezet om de medewerkers hierin te helpen.

Onze groepsactiviteiten gaan niet meer door, deze zijn uitgesteld.

Zowel medewerkers als bewoners die nood hebben aan een gesprek, kunnen ook terecht bij Christine Geloen (pastoraal medewerker), en dit op dinsdagvoormiddag, woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag.

 

  1. Afspraken met externen

Bezoekersverbod

Bezoek is ten strengste verboden! Geen familie, geen mantelzorgers,… Niemand!

Er is enkel toegang voor de professionele medewerkers van het woonzorgcentrum en voor de huisartsen, CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) en andere medische diensten.

Alle toegangswegen zijn afgesloten en enkel te openen door medewerkers.

We begrijpen dat dit bezoekersverbod zeer drastisch is maar dit is noodzakelijk voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers.

 

Was en boodschappen

Op maandag en donderdag kan er tussen 15u en 18u vuile was opgehaald worden en propere was terug afgegeven worden. Het is ook mogelijk om op die momenten boodschappen en geschenken af te geven.

Was, boodschappen en geschenken worden uitgesteld (dag later) gegeven, gelieve hiermee rekening te houden. Dit om eventuele besmettingen teniet te doen.

Er wordt gevraagd om met een dubbel zaksysteem te werken, je steekt dus je propere was (die reeds in een stoffen zak zit die je via ons verkreeg), in een extra plastieken zak. De medewerker neemt dan de stoffen zak uit de plastieken zak terwijl je deze openhoudt, en je neemt dan de lege plastiek zak terug mee.

 

Vrijwilligers

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers of mantelzorgers toegestaan in onze voorziening. Dit om het verloop in onze voorziening ten volle te beperken gezien dit een risico vormt. We trachten om met onze huidige medewerkers de (extra) dienstverlening te organiseren.

 

Kappers en pedicure

Externe kappers en pedicure zijn niet toegelaten, dit om het risico ten volle te beperken. Onze medewerkers doen uiteraard alles aan om de bewoners zich zo mooi en comfortabel mogelijk te voelen.

 

Leveringen

Leveringen voor het woonzorgcentrum (voeding, verzorgingsmiddelen, …) verlopen allemaal via een interne procedure om het risico op besmetting zo minimaal mogelijk te maken.

 

Communicatie

Het is op verschillende manieren mogelijk om te communiceren met de bewoners.

  1. Contact via het raam en telefoon

Vooral op de benedenverdieping is het mogelijk om even aan het raam te staan en een babbeltje te doen via de telefoon.

  1. Skype

Ons ergoteam organiseert skypemomenten voor al onze bewoners en hun dierbaren die dit wensen om contact te maken via skype. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via ergo@wieltjesgracht.be. Er neemt dan iemand contact met u op om deze afspraak te regelen. We vragen om niet zelf een skypegesprek te starten, het gesprek wordt gestart vanuit onze werking. We vragen dit om onze werking of andere lopende gesprekken niet te verstoren.

  1. Telefonisch

Dit kan met de GSM /telefoon van de bewoner maar ook iedere dienst is telefonisch te bereiken, om dan de telefoon door te geven aan de bewoner of een afspraak te maken wanneer het moment niet zo goed uitkomt (bv wanneer de bewoner verzorgd wordt).

De diensten zijn beschikbaar op volgende nummers:

De Orchidee (gelijksvloers): 057/22.69.44 (verantwoordelijke Ann Dewitte)

De Oase (1ste verdiep): 057/22.69.45 (verantwoordelijke Romanie Dos Santos)

De Linde (2de verdiep): 057/22.69.46 (verantwoordelijke Hilde Oreel)

  1. Per post

Er kan natuurlijk ook nog altijd contact genomen worden op de best gekende manier, namelijk per post. Dit kan door de post te sturen naar volgend adres:

Naam bewoner + kamernummer

Lange Torhoutstraat 29

8900 Ieper

De post kan ook gewoon in onze brievenbus aan de buitenkant gestopt worden.

Onze bewoners zijn reeds zeer dankbaar voor de vele kaartjes en tekeningen, hartelijk bedankt hiervoor!

 

  1. Bewoners met vermoeden van COVID -19 of bewoners met COVID-19

Ook hier worden de richtlijnen en maatregelen van de overheid gevolgd. Deze bewoners blijven uit voorzorg strikt op kamer.

De nodige voorzorgsmaatregelen, zowel voor de bewoner als voor de medewerker worden nauwgezet in acht genomen.

De familie van deze bewoners worden door de huisarts of de coördinerende arts op de hoogte gebracht van hun medische toestand.

 

  1. Vragen betreffende deze maatregelen?

Voor vragen of bemerkingen betreffende deze maatregelen kan je altijd terecht bij

Els Breyne 057/22.69.41 of els.breyne@wieltjesgracht.be

 

De genomen maatregelen worden getroffen in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, deze maatregelen kan u terugvinden op hun webpagina: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals