Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht

Onze maatregelen betreffende het Corona-virus


Woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht

NIEUW MAATREGELEN VANAF 3/08/20!

Door de stijgende coronabesmettingen binnen België, gebaseerd op de opgelegde richtlijnen vanuit Zorg en Gezondheid/Task Force en adviezen vanuit de Nationale veiligheidsraad zagen wij ons genoodzaakt om terug over te schakelen naar het babbelboxsysteem.

We beseffen dat dit een drastische stap was die veel emoties met zich meebrengt.

Het psychosociaal welzijn alsook de veerkracht van bewoners en personeel staan voor ons voorop. Om hierin tegemoet te komen in huidige tijden hebben we nieuwe bezoekersmaatregelen uitgewerkt.

Deze bezoekersmaatregelen gaan in vanaf maandag 3/08/’20

De maatregelen worden dagelijks geëvalueerd en worden aangepast waar nodig. We baseren ons hiervoor op het verloop van de pandemie in België, de richtlijnen vanuit de overheid alsook het dagelijks verloop binnen de voorziening.

We rekenen op ieders burgerzin.

Als we merken dat de maatregelen niet worden nageleefd, zien wij ons genoodzaakt om bezoek te weigeren. Dit om de veiligheid van de bewoners alsook personeelsleden zo goed mogelijk te garanderen.

1. Kamerbezoek

 • Bezoek op kamer is momenteel enkel mogelijk als de bewoner tot je eigen sociale bubbel van 5 behoort (zie ook advies Nationale Veiligheidsraad). Hiervoor dien je vooraf geregistreerd te zijn als bezoeker (1 vaste bezoeker per bewoner/bewonerskoppel)
 • Registratie gebeurt vooraf via volgende kanalen:
  • ​Telefonisch: tijdens de weekdagen tussen 8u30 - 12u via het algemeen nummer
  • Via mail: ergo@wieltjesgracht.be
 • Deze vaste bezoeker is steeds dezelfde per week (maandag tem zondag). Per week kan deze vaste bezoeker veranderen maar dat moet niet. Dit dient u wel op voorhand door te geven aan de voorziening (via bovenstaande gegevens).
 • Bezoek is dagelijks mogelijk, ook in het weekend tussen 13u30 – 17u.
 • Max 1 uur bezoek per dag.
 • Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten op de kamer.
 • U kan enkel het gebouw betreden indien wij op de hoogte zijn wie de vaste bezoeker is.
 • Voorzorgsmaatregelen dienen ten allen tijde toegepast worden:
  • Draag mondmasker gedurende de hele duur van het bezoek. Deze mag niet afgedaan worden.
  • Handhygiëne toepassen bij het betreden en verlaten van de voorziening en kamer.
  • Afstand bewaren (min. 1.5meter), ook op de kamer.
  • Geen fysiek contact: geen knuffel, geen hand geven,….
  • Rechtstreeks naar de kamer van bewoner gaan. Niet binnengaan in andere kamers/ruimtes.
  • Niet eten noch drinken op de kamer.
  • Niet naar het toilet gaan op de kamer (er is een toilet voorzien voor bezoek aan de hoofdingang). 

2. Babbelboxsysteem :

 • Enkel op weekdagen. Het babbelboxsysteem in het weekend wordt afgeschaft vanaf maandag 3/8/’20.
 • Bezoek gaat door in de cafetaria, achter plexiglas.
 • Max 2 bezoekers per bewoner toegelaten.
 • We werken verder per dienst:
  • Maandag: De Linde (nivo 2)
  • Dinsdag: De Orchidee (nivo 0)
  • Woensdag: De Oase (nivo 1)
  • Donderdag: De Linde (nivo 2)
  • Vrijdag: De Oase (nivo 1)
 • We streven ernaar dat via deze weg iedere bewoner minimum 1x/week bezoek kan krijgen.
 • Het bezoek duurt een half uur tot  1 uur (u kan zelf kiezen).
 • U dient zich vooraf in te schrijven
  • Op weekdagen tussen 8u30 – 12u via het algemeen nummer 057/20 80 71
  • Via de website (deze inschrijvingslink wordt in de loop van volgende week gebruiksklaar gemaakt).
 • Volgende voorzorgsmaatregelen dienen strikt toegepast te worden
  • U meldt zich aan via de hoofdingang op het afgesproken uur.
  • U draagt ten allen tijde een neusmondmasker en draagt deze gedurende het gehele bezoek. Deze kan enkel afgedaan worden wanneer bewoner en bezoek allebei aan de voorziene tafel zitten, achter plexiglas.
  • Geen fysiek contact maken met de bewoners.
  • Afstand bewaren van anderen.
  • Handhygiëne toepassen bij het verlaten en betreden van het gebouw.

3. Algemeen

Kom niet op bezoek indien u in de laatste 14 dagen:

 • Ziek bent geweest of symptomen vertoonde van het coronavirus (verkoudheid, koorts, hoesten, smaakverlies, geurverlies, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, …)
 • Positief getest bent op het coronavirus (u kan dan enkel terugkomen indien je huisarts hiervoor toestemming heeft gegeven).
 • In nauw contact bent geweest met iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus.
 • Als je op reis bent geweest naar een oranje of rode zone.

 

Afspraken persoonlijk linnen en attenties.

 1. we raden aan om zoveel mogelijk het persoonlijk linnen mee te geven met de vaste, geregistreerde bezoeker.
 2. Indien niet haalbaar, kan dit ook gekoppeld worden aan het babbelboxsysteem. Laat dit wel op voorhand weten zodat de zorgmedewerkers het vuil linnengoed kunnen klaarleggen.

De maatregelen worden dagelijks geëvalueerd en worden aangepast waar nodig. We baseren ons hiervoor op het verloop van de pandemie in België, de richtlijnen vanuit de overheid alsook het dagelijks verloop binnen de voorziening.

We rekenen op ieders burgerzin.

Als we merken dat de maatregelen niet worden nageleefd, zien wij ons genoodzaakt om bezoek te weigeren. Dit om de veiligheid van de bewoners alsook personeelsleden zo goed mogelijk te garanderen.

4. Liftgebruik :

 • 1 bezoekersbubbel per keer in de lift

5. Externe consultaties :

 • Kunnen onder begeleidig van professionelen, voorlopig niet onder begeleiding van familieleden.

6. Externe paramedici :

 • Huisartsen worden terug toegelaten binnen de voorziening op voorwaarde dat ze een afspraak maken bij de hoofdverpleegkundige van de dienst.
 • Ook pedicure en kapster worden terug toegelaten. We werken met 2 vaste kapsters en 2 vaste pedicures binnen de voorziening.

7. Was en boodschappen/geschenken :

 • Was en boodschappen mogen meegenomen worden tijdens het bezoek (geen aparte regeling)
 • Na het bezoek kan u het vuil persoonlijk linnen meenemen naar huis. 

8. Cafetaria :

Gezien de nieuwe coronacijfers in België hebben we beslist om de cafetaria terug te sluiten. Onze excuses voor het ongemak.

9. Communicatie :

Het is op verschillende manieren mogelijk om te communiceren met de bewoners.

1. Contact via het raam en telefoon

Vooral op de benedenverdieping is het mogelijk om even aan het raam te staan en een babbeltje te doen via de telefoon.

2. Babbelboxen

Indien bezoek op de kamer nog niet gewenst is voor bezoeker en/of bewoner of indien je niet tot de sociale bubbel (zie advies Nationale Veiligheidsraad) behoort van de bewoner, is het nog steeds mogelijk om gebruik te maken van de babbelbox. Via de startpagina dient er hiervoor een afspraak gemaakt te worden. Hierbij kunnen de bewoners bezoek ontvangen in een beschermde omgeving. Hou er wel mee rekening dat dit enkel op weekdagen kan en niet op feestdagen.

3. Skype

Ons ergoteam organiseert skypemomenten voor al onze bewoners en hun dierbaren die dit wensen om contact te maken via skype. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via ergo@wieltjesgracht.be. Er neemt dan iemand contact met u op om deze afspraak te regelen. We vragen om niet zelf een skypegesprek te starten, het gesprek wordt gestart vanuit onze werking. We vragen dit om onze werking of andere lopende gesprekken niet te verstoren.

4. Telefonisch

Dit kan met de GSM /telefoon van de bewoner maar ook iedere dienst is telefonisch te bereiken, om dan de telefoon door te geven aan de bewoner of een afspraak te maken wanneer het moment niet zo goed uitkomt (bv wanneer de bewoner verzorgd wordt).

De diensten zijn beschikbaar op volgende nummers:

De Orchidee (gelijksvloers): 057/22.69.44 (verantwoordelijke Ann Dewitte)

De Oase (1ste verdiep): 057/22.69.45 (verantwoordelijke Romanie Dos Santos)

De Linde (2de verdiep): 057/22.69.46 (verantwoordelijke Hilde Oreel)

5. Per post

Er kan natuurlijk ook nog altijd contact genomen worden op de best gekende manier, namelijk per post. Dit kan door de post te sturen naar volgend adres:

Naam bewoner + kamernummer

Lange Torhoutstraat 29

8900 Ieper

De post kan ook gewoon in onze brievenbus aan de buitenkant gestopt worden.

Onze bewoners zijn reeds zeer dankbaar voor de vele kaartjes en tekeningen, hartelijk bedankt hiervoor!

 

10. Bewoners met vermoeden van COVID -19 of bewoners met COVID-19

Ook hier worden de richtlijnen en maatregelen van de overheid gevolgd. Deze bewoners blijven uit voorzorg strikt op kamer.

De nodige voorzorgsmaatregelen, zowel voor de bewoner als voor de medewerker worden nauwgezet in acht genomen.

De familie van deze bewoners worden door de huisarts of de coördinerende arts op de hoogte gebracht van hun medische toestand.

 

11. Opname/heropname van bewoner vanuit de thuisomgeving of ziekenhuis

Ook deze bewoners dienen strikt op kamer te blijven uit voorzorg. Men wordt getest vóór opname en mogelijks hertest na 5tal dagen indien klinisch aangewezen.

 

12. Vragen betreffende deze maatregelen?

Voor vragen of bemerkingen betreffende deze maatregelen kan je altijd terecht bij Els Breyne 057/22.69.41 of els.breyne@wieltjesgracht.be

 

De genomen maatregelen worden getroffen in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, deze maatregelen kan u terugvinden op hun webpagina: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals