EMPOWERCARE helpt dankzij Europese subsidie, onder andere in Ieper, individuen en gemeenschappen hun zorg op de rails te krijgen

Interreg


EMPOWERCARE helpt dankzij Europese subsidie, onder andere in Ieper, individuen en gemeenschappen hun zorg op de rails te krijgen

Vaak worden ouderen niet volledig betrokken bij beslissingen over hun eigen gezondheid en welzijn. De gewenste ondersteuning is dikwijls onvoldoende georganiseerd om hen met hulp en ondersteuning van hun lokale gemeenschap langer zelfstandig thuis te laten wonen.

EMPOWERCARE gaat aan de slag met de problemen waarmee onze gemeenschap met een toenemende vergrijzing geconfronteerd wordt. Dit project wil bewezen, werkende en werkbare oplossingen uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samenbrengen om het beste eruit te selecteren en deze combineren met innovatieve technologie en vernieuwende strategieën.

 

Aan de slag in Ieper

Door deel te nemen aan EMPOWERCARE wil WZC Wieltjesgracht de deuren opengooien en een zorg-hub worden in Ieper, waarbij de verschillende wijken van de stad aangesproken worden om sociale innovatie en moderne technologie in te zetten voor thuiszorg en het uitstippelen van individuele zorgtrajecten. Met behulp van de EFRO subsidies (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)  willen we nieuwe manieren om met ouderen om te gaan, stimuleren.

In een aantal lokale pilootprojecten zal WZC Wieltjesgracht inzetten op het beter organiseren van zorgtrajecten, met meer inspraak van de ouderen zelf. Luisteren naar wensen en behoeften van elke oudere en efficiënter met de beschikbare middelen omspringen is belangrijk.

 

28,7% 65-plus in 2080

Dat mensen ouder worden dan voorheen, is niet echt een probleem, als we ons erop voorbereiden.

In 2013 bestond de Europese bevolking voor 18,2% uit 65-plussers. Tegen 2080 zal dit stijgen naar maar liefst 28,7%. Onze bestaande diensten hebben nu al hun handen vol en het huidige systeem duwt de mensen naar de klassieke standaard veiligheidsoplossingen: de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Naarmate de kosten van de zorg voor ouderen stijgen, is het noodzakelijk om hen nauwer te integreren in hun omgeving, zodat ze langer gezond, veilig en gelukkig thuis kunnen blijven wonen.

 

Werken aan lacunes in de zorg

Het EMPOWERCARE project heeft via het Interreg VA 2Seas-programma meer dan vier miljoen euro uit het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds ontvangen. 13 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België werken samen aan een holistische aanpak om een fundamentele verandering te brengen in de huidige lacunes in de zorg. Het project focust op mensen van 65 jaar en ouder en 50-plussers die lijden aan een chronische aandoening.

 

Verminderen van isolement en vergroten van solidariteit

EMPOWERCARE is actief op drie gebieden: Empowerment (zelf beslissen over je zorg), Technologische strategieën (welke technologie kan mij helpen?) en Personeelsontwikkeling (aandacht voor de voortdurende opleiding van de professionele zorgverleners).

Dit draagt bij aan een meer persoonsgerichte benadering van zorg en aan een kennisoverdracht rond nieuwe, innovatieve technologische zorgmiddelen. Het uiteindelijke doel is ouderen uit hun isolement halen en het vergroten van de solidariteit met en onder de ouderen. Om echt een verschil in het leven, de gezondheid en het welzijn van mensen te maken, gaan we samen op weg om nieuwe wegen te verkennen door samen gebruik te maken van de diverse lokale vaardigheden en expertise in een samenwerkingsverband.

Interreg 2 Zeeën: http://www.interreg2seas.eu/

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft in totaal €241 miljoen (£203 miljoen) EFRO voor het meefinancieren van projecten in de periode 2014-2020.